Re­kis­te­ri­se­los­te

Henkilötietolain (523/1999)  10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Tilapalvelu Ruuslev Avoin Yhtiö   ( Y-tunnus: 0850440-6 )

Aputoiminimi:  Mökkivene-Saimaa

Lukkarilantie 21 A,  04600 MÄNTSÄLÄ


REKISTERIASIOITA  HOITAVA HENKILÖ

Reijo Ruuskanen

reijo@mokkivene.fi


REKISTERIN NIMI

Mokkivene.fi:n asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Tilapalvelu Ruuslev Ay / Mökkivene-Saimaa tuottamien

(mokkivene.fi) palvelujen käyttäminen.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietoja käytetään Mökkivene-Saimaa / mokkivene.fi

toiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja asia­kas­seg­men­toin­tiin

verk­ko­si­vu­mark­ki­noin­nis­sa. Henkilötietoja käsitellään

henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja osoitetiedot.

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yritysrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yrityksen nimi, y-tunnus ja osoitetiedot.

Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään tiedot, jotka asiakas ilmoittaa Mökkivene-

Saimaan palveluja käyttäessään, sekä käyttäessään

mokkivene.fi verkkosivustoa.


MOKKIVENE. FI SIVUSTON KÄVIJÄSEURANTA

Mokkivene.fi sivustolla käytetään kävijäseuranta-ohjelmistoja.

Evästeillä kerättävä tieto on anonyymiä. Sivuston käyttäjä

voi estää evästeiden käytön sivustolla. Kävijäseurannan tietoja

hyödynnämme sivuston kehittämisessä.


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tilapalvelu Ruuslev Ay:n /

Mökkivene-Saimaan käytössä, poisluettuina viranomaispyynnöt.

Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n ulkopuolelle.


TARKASTUSOIKEUS

Asikakkaalla on oikeus tarkastaa , mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä

kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjän osoitteeseen.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteritiedot sijaitsevat salasanalla suojatulla palvelulla.


Päivitetty    12.04.2021

Yh­teys­tie­dot

Tilapalvelu Ruuslev Ay

Lukkarilantie 21 A        

04600  MÄNTSÄLÄ     

Y- tunnus  0850440-6                  

puh. +358400202114 

email     reijo@mokkivene.fi    

© MOKKIVENE-SAIMAA  2021